tabliern. m.
tachen. f.
taillerv.
tantadv.
tantôtadv. et n. m.
tapenaden. f.
taqué, -éepart. passé/adj.
taquerv.
taraïettesn. f. pl.
taraillettes
tarraillettes
tarten. f.
tartifletten. f.
tatann. f.
taugnéen. f.
taugnerv. tr.
tauren. f.
tavainn. m.
tavann. m.
taveuxn. m.
tavinn. m.
tavonn. m.
taxiteurn. m.
interj.
interj.
teignousadj. et n.
tempsn. m.
teraillettes
terraillettes
testard, -ardeadj.
testardisen. f.
teurgoulen. f.
tiann. m.
ticlaterv.
ticlerv.
ticletn. m.
ticleterv. intr.
ticletten. f.
ticloterv.
tiellen. f.
tignous, -ouseadj. et n.
tiot, tioteadj. et n.
tirerv.
tiretten. f.
tireur à boireloc. nom. m.
tognéen. f.
tôgnéen. f.
tognerv. tr.
tôgnerv. tr.
toilen. f.
toilerv. intr.
toitchén. m.
tomatan. m.
tomberv.
tomen. f.
tommen. f.
tôniéen. f.
tônier (se)v. tr.
tonnen. f.
topinn. m.
topinen. f.
toquerv. tr.
torchen. f.
torcherv. tr.
torchon de pavéloc. nom. m.
torchon de plancherloc. nom. m.
tordgoulen. f.
tortn. m.
totchén. m.
toucher la main
toupin. m.
toupien. f.
toupinn. m.
toupinen. f.
touriln. m.
tourinn. m.
tournerv. intr.
tourner, virer • tourner-virerloc. verb.
tourner et virerloc. verb.
tourné-viréloc. adv.
tourne-vireloc. adv.
touronn. m.
tourriln. m.
tourrin
tourronn. m.
tourten. f.
tourteaun. m.
tourtièren. f.
tout
toutchén. m.
toutién. m.
traboulen. f.
traboulerv. intr.
tragen. m.
traigen. m.
train des pignes
trajen. m.
traponn. m.
trapponn. m.
trappoun. m.
travers
traversen. f.
treigen. m.
trèjen. m.
trempeadj.
tressen. f.
triagen. m.
triandinen. f.
tricolore
trien. f.
trierv.
tripoun. m.
trognonn. m.
troussen. f.
ttoron. m.
tuilen. f.
tuile-canaln. f.
tupinn. m.
tupinen. f.
tuten. f.
tuterv.
tututen. f.